Onderhoud van aanhangers

Is uw aanhanger nodig na bijvoorbeeld een verhuizing of een bouwklus toe aan een onderhoudsbeurt? Laat deze dan gewoon onderhouden bij Aanhanger Service Oost Nederland.

Contact

Veel meer dan alleen grondig onderhoud

Bij een BOVAG-onderhoudsbeurt:

  • Nemen we het volledige onderstel onder handen

  • Controleren we de verkeersverlichting

  • Controleren we de opbouw

Na afloop voeren we indien mogelijk een remmentest uit op onze remmentestbank. Alle bevindingen vermelden we in een BOVAG-onderhoudsrapport.

 

Voldoet uw aanhanger aan de eisen, dan wordt deze voorzien van een goedkeursticker van het betreffende jaar. Bij gebreken volgt overleg en bespreken we met u de eventuele reparatie.

Veilig op weg met uw aanhanger

BOVAG-onderhoudsbeurt aanhangwagens

Goed onderhoud is van levensbelang voor uw aanhangwagen, uw medewerkers en voor de verkeersveiligheid. Bij een regelmatig gebruik van de aanhanger is een jaarlijkse BOVAG-onderhoudsbeurt aan te bevelen. Wordt de aanhanger weinig gebruikt, dan kan eens per twee jaar al voldoende zijn.

 

In het kader van de Arbowetgeving wordt de BOVAG-onderhoudsbeurt erkend voor de jaarlijkse VCA-keuringen voor bedrijven.